[./toren.html]
[./verwijzingen.html]
[./cuneragilde.html]
[./kerk.html]
[./cunera2dverering.html]
[./ursula.html]
[./mirakelen.html]
[./legende_index.html]
[./inleiding.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Mirakelen
Aan de dijk tussen Amerongen en Wijck (bij Duurstede) woonde Jan Jesse. Die had een kind van 10 jaar en op de dag van Sint Maarten (11 november) viel dat kind uit een schuit in het water en verdronk. De man mistte het en zocht tevergeefs naar het kind. Uiteindelijk ontdekte hij het na een uur onder de schuit in het water. Hij heeft het kind uit het water getrokken en is met zijn vrouw huilend op de knieën gevallen en samen hebben ze de heilige jonkvrouw Sint Cunera aangeroepen.
Direct kwam het kind tot leven en het
is met zijn ouders naar huis gelopen
en was weer helemaal gezond.
De ouders hebben evenveel wijn en
tarwe aan de kerk geschonken als het
gewicht van het kind. 

… 'ende hebben haer gheloeffenisse
voldaen, ende god en die heylige
joncfrou sinte Kuneren gedanct ende
gelooft'.

[Schenkingen in natura waren zeker niet
ongewoon in die tijd. Bovendien hebben
wijn en tarwe (de grondstof voor brood,
maar ook de hostie) een symbolische
betekenis: brood en wijn staan symbool voor het lichaam en het bloed van Christus tijdens de eucharistie in de katholieke eredienst.]
Een verdronken kind