houtsnede 'houtspaanders' 
Op een keer hadden Radboud en zijn vrouw met vrienden gegeten 'ende Kunera diende ter tafelen'.
Cunera had de tafel afgeruimd, 'ende doe (toen) die maeltijt gedaen was doe nam Kunera die spijse van der tafel ende sette se wech op dat sise den armen mocht gheven' en zij deed het brood in haar schort om het naar de arme mensen bij de poort te brengen.
De koningin zag haar weggaan en ook dat Cunera haar schort 'met spijse gheladen' had.
De koningin beklaagde zich daarover bij Radboud.
Om zijn vrouw te confronteren met haar onheuse gedrag riep Radboud Cunera terug en ze moest laten zien wat ze in haar schort verborg.
Cunera bad tot God om om hulp en toen zij haar schort open deed bleek het brood in houtspaanders te zijn veranderd.
Daarop verbood koning Radboud zijn vrouw nog langer kwaad te spreken over Cunera.
De koningin werd nu echter nog jaloerser.
Samen met haar dienstmaagd bedacht ze een plan om Cunera uit de weg te ruimen. …'ende si nam raet aen een van haren joncftouwen hoe si dat best te werc mochte brengen'.