houtsnede 'geboorte' 
Het verhaal begint bij Aurelius de kroonprins van het koninkrijk York in Engeland. Hij werd rond het jaar 300 geboren en toen 'dese Aurelius tot sinen jaren gecomen was' (volwassen geworden was) trok hij met een groot aantal medestrijders naar het Heilige Land om de heidenen daar te verdrijven. Maar Aurelius werd gevangen genomen en opgesloten in de kerker van de machtige sultan van Babyloni√ę. Florencia, de dochter van de sultan, had een oogje op Aurelius en voorzag hem van eten en drinken. Na enige tijd werd zij verliefd op hem. Florencia bevrijdde 'den jonghelinck uuter vanghenisse' en met medeneming van allerlei kostbaarheden vluchtte het stel naar York.
Daar werd Florencia gedoopt en trouwde zij met Aurelius. Een Joodse meester in de astronomie, voorspelde dat het paar een dochter zou krijgen die 'menich groot werc en mirakel sal doen', kortom die veel goeds voor de mensen zou gaan betekenen en wonderen zou verrichten. Aurelius en Florencia kregen inderdaad een dochter;
zij noemden haar Cunera.