De beide eikenhouten tochtportalen dateren uit 1654. (Rechts van het zuider portaal vindt u nog het restant van een gotisch wijwaterbakje in de muur.) De avondmaalstafel en ander kerkmeubilair zijn in 1934 gemaakt door de Rhenense timmerlieden Piet Lelieveld en Henk Zeilmaker. De doopvont
(± 1943) is van de hand van de Amsterdamse beeldhouwer Cor Hund (1915 - 2008) in een Berlage-achtige stijl. De schaal is van gehamerd tin, de vissen staan symbool voor Christus.

Grafzerken
Bij de laatste restauratie zijn de meeste zerken verplaatst naar de zuidwesthoek van de kerk. Sommige exemplaren zijn verzaagd tot ‘passende’ plavuizen. Opvallend vaak zult u het jaar 1648 aantreffen. In dat jaar werden veel graven te koop aangeboden. De nieuwe eigenaren lieten er onmiddellijk hun naam én het jaar 1648 in beitelen om te voorkomen dat het graf later alsnog vervreemd zou worden.
Sommige grafzerken werden op een merkwaardige manier 'hergebruikt': de oorspronkelijke inscriptie werd weggehakt  en vervangen door de gegevens van de nieuwe eigenaar.