In het Rampjaar 1672 werd de 'protestantse' Cunerakerk opgeëist door de Rhenense katholieken. Deze hebben toen in een soort omgekeerde beeldenstorm de protestantse inventaris verwijderd en verbrand. De opeising bleek echter niet rechtmatig te zijn, omdat het aantal katholieken in Rhenen veel te gering was. Het Rhenens gerecht veroordeelde 10 katholieke gezinnen tot het betalen van het aanzienlijke bedrag van 1600 gulden om een nieuwe inventaris (waaronder de preekstoel) voor de protestantse eredienst te laten maken.


Tekstborden
In de kerk hangen drie tekstborden uit het begin van de 16e eeuw.
Links van het oksaal hangt het 10-gebodenbord met links de afbeelding van Mozes en aan de rechterzijde zijn broer Aäron, de eerste hogepriester.
Rechts van het oksaal ziet u het 12-artikelenbord met de geloofsbelijdenis; de tekst is van later datum, nl. 1775.
Rechts achter in het koor treft u het 'bijbeltekstenbord' aan. De teksten zijn ontleend aan een vroege bijbelvertaling: de Deux Aes Bijbel (Emden, 1561/62). De citaten zijn zo samengesteld dat er een gebed is ontstaan.
De borden met de naamlijsten van predikanten zijn vrij recent, het oudste bord dateert uit 1906.