Blijkens een inscriptie in de wangen van de koorbanken zijn deze in 1570 vervaardigd. De sedilia diende in katholieke tijden de drie celebranten tot rustplaats tijdens de hoogmis. Sedilia en koorbanken zijn van dezelfde maker en vormen een uniek ensemble binnen Nederland: uitsluitend in Rhenen treft men beide (Renaissance-)gestoelten nog aan op de oorspronkelijke plaats.


Orgel
De Cunerakerk kent een rijke orgelgeschiedenis. In 1523 schaft men bij Johan van Covelen een nieuw orgel aan. Daarvoor moet er ook al een orgel geweest zijn. Het orgel uit 1523 bevatte het opschrift: 'Adrianus Papa Sixtus'. Ook het wapen van deze (enige Nederlandse) paus was op dit instrument afgebeeld.
In 1616 bezoekt
Jan Pietersz. Sweelinck de stad en bespeelt hij 'het pausorgel'. In 1874 is dit orgel zo versleten, dat Leichel uit Düsseldorf een nieuw orgel bouwt met gebruikmaking van veel oud materiaal. Bij de torenbrand van 1897 gaat echter alles verloren.
Dan mag Leichel weer een nieuw orgel bouwen, maar dit zeer romantische instrument met maar liefst 18 achtvoeten gaat verloren bij het bombardement op 24 april 1945.
In 1957 levert de firma Van Vulpen uit Utrecht een zgn. neo- barok orgel. Na de toevoeging van het 'borstwerk' in 1980 bedraagt het aantal stemmen 35 zelfstandige registers, verdeeld over 3 manualen en een vrij pedaal.