In de 15e en vooral in de 16e eeuw ontwikkelt Rhenen zich tot een populair bedevaartsoord. Jaarlijks bezoeken duizenden pelgrims de stad op zoek naar devotie, troost, versterking en verdieping van hun geloof, maar ook naar vertier en bijv. kwijtschelding van straf. Wie bijdraagt aan de bouw van kerk en toren ontvangt een pelgrimsteken en degene die aan meerdere missen en/of de processie deelneemt komt in aanmerking voor een aflaat van 100 dagen! Het is niet duidelijk of de pelgrimstekens ook verkocht werden, want de archieven vermelden geen inkomsten uit de verkoop, wél de kosten voor tin en lood voor de productie van deze religieuze amuletten.
Het jaarlijkse hoogtepunt is de dag van de verheffing (heiligverklaring) van Cunera op 12 juni. Het religieuze feest strekt zich uit over een octaaf (acht dagen). Tijdens de grote processie worden de relieken (waaronder de worgdoek) meegedragen langs een route die nu nog steeds Cuneraweg heet. De vermoeiende tocht wordt onderbroken op vier staties: in Elst, bij kasteel Prattenburg, in de buurtschap Achterberg en bij het Cuneraheuveltje. In 1521 huurt het kerkbestuur zelfs muzikanten (fluitspelers, tamboerijnspelers en trompetters uit Den Bosch) in om de optocht meer luister bij te zetten. In 1519 lopen er zelfs zwaarddansers mee. De bewaard gebleven kerkmeestersrekeningen geven een interessant beeld van de vele uitgaven en daarmee ook van de ontplooide activiteiten. De stad biedt ook ander vermaak (o.a. jaarmarkt): de begrippen kerkmis en kermis gaan ook hier samen.
Veel pelgrims komen te paard; reden voor keizer Karel V om de stad in 1552 het recht van paardenmarkt te verlenen.
De pelgrims kunnen ook een boekje met de beschrijving van het leven en lijden van Cunera en zo’n 40 mirakelen aanschaffen. Dit is een zeer vroege druk in de Nederlandse taal, of beter gezegd in een Gelders dialect dat toen gesproken werd in de ruime omgeving van Nijmegen.
De mirakelen in dit interessante boekje zijn in een andere stijl geschreven en zullen dus door een andere auteur op schrift gesteld zijn.