De overeenkomsten tussen de Ursulalegende en de Cuneralegende mogen toch wel opmerkelijk genoemd worden. Is het misschien beter om te stellen dat de Cuneralegende een verlengstuk van de Ursulalegende is? Probleem is echter wel de datering: het boekje uit 1515 noemt het jaar 337 terwijl Ursula in 453 (op 21 oktober) bij Keulen de marteldood sterft.
Van de huwelijksaanzoek aan Ursula tot aan de moordpartij in Keulen gaan beide legendes vrijwel parallel op. Er zijn bronnen die de namen van enkele reisgenoten van Ursula menen te kennen: o.a. Aurelia,
Cordula, Eugenia, Grata, Cunera, Kunigunde, Prisca en Verena???
De gedenkdag van Cordula valt zelfs een dag later (op 22 oktober) omdat zij
zich tijdens de moord verstopt had en een dag later om het leven werd gebracht.
Verder is het overduidelijk dat de Cuneralegende een beperkt verspreidingsgebied kent, terwijl
Ursula in vrijwel geheel West-Europa bekend en populair was. De bekendheid van Cunera beperkte zich hoofdzakelijk tot de huidige provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, maar mogelijk ook nog wat verder stroomopwaarts langs de Rijn gezien de aanwezigheid van een gotisch Cunerabeeld in de Stiftskirche te Kleef en een fraai gepolychromeerd Renaissance-exemplaar in de Nicolaikirche te Kalkar.
Professor W. Levison, die de Ursulalegende bestudeerde en daarover publiceerde (1928), noemt de Cuneralegende 'jung und wertlos', maar Cunera wordt al genoemd in een Engels handschrift dat is ontstaan in 11e eeuw (1054-1072) en ook in de levensbeschrijving van bisschop Meinwerc van Paderborn (± 1160) wordt Cunera genoemd. Uit laatstgenoemde bron blijkt ook dat Cunera al populair is onder de plaatselijke bevolking (men wil zweren op de relieken van Cunera).
Wie zich een breder beeld over Cunera wil vormen kan niet om
Ursula heen en zou ook eens een blik moeten werpen op de vele kunstuitingen die het martelaarschap van deze heilige heeft opgeleverd. Loop eens binnen bij het Catharijneconvent in Utrecht, de Romaanse basiliek St Ursula en het Wallraf-Richartz Museum te Keulen of het St Janshospitaal te Brugge om enkele voorbeelden te geven.