In het jaar 1499 werd de stad Rhenen door de Grote Garde (een groep huurlingen) van de hertog (Johan II) van Kleef ingenomen. Er werd brand gesticht en geplunderd. De kerk werd door de huurlingen niet ontzien en ze begonnen ook de graven in de kerk te plunderen.
Twee ruiters die naar sieraden aan het graven waren werden plotseling bedolven onder een grafzerk door een 'mirakel der heiliger joncfrou Sinte Kuneren'. Direct daarna heeft men alle huurlingen bij elkaar getrommeld en het bevel gegeven dat niemand de kerk en andere gewijde plaatsen mocht plunderen. Daardoor is ook in de kerk de 'casse' (schrijn) van Sinte Cunera met alle kostbaarheden ongemoeid gelaten.

'Ende si verlieten doe (toen) ooc die stadt van Rienen in Sinte Kuneren handen.'

[NB. De overrompeling van de stad Rhenen kunnen we tot in detail bekijken op het middeleeuwse schilderij 'Inneming van Rhenen door de Geldersen (1499). Toegeschreven aan de 'Meester van Rhenen'. Het mirakel van de twee ruiters is uiterst rechts in het midden afgebeeld.
Dit schilderij werd in 1898 aan het Rijksmuseum in Amsterdam verkocht om geld te verkrijgen voor het herstel van de afgebrande Cuneratoren.]