houtsnede ruiterIn Zierikzee in Zeeland woonde een man die Martijn Jacobszoon heette. Hij had een 'siecke keele' en had al in 20 dagen niet gegeten en gedronken en geen enkele heelmeester kon hem helpen. Toen riep hij eerbiedig Cunera aan en beloofde op bedevaart naar Rhenen te gaan en zijn gewicht in weyt (tarwe) en wijn en goud en zilver te schenken en zijn
eerstgeboren dochter Cunera te noemen. Toen is direct de zieke keel doorgegaan en het vuil heeft hij uitgespuugd.
En hij is gezond geworden door Sinte Cunera.

 
Een mirakel uit het jaar 1502
'Te Colen (Keulen) inder stadt was een man die een kint hadde van 10 jaren dat had een siecke keele' en die was zo opgezwollen dat men er geen raad meer mee wist. En de mond van het kind was helemaal scheef gaan staan. Toen heeft die man met zijn vrouw de gelofte gedaan dat hij met het kind op bedevaart naar Cunera te Rhenen zou gaan. Onmiddellijk na zijn belofte ging de keel door en de mond ging weer recht staan. Zij hebben samen diepgelovig hun bedevaart gemaakt 'ende god gedanct ende der heyliger joncfrouwen Sinte Kunera'.