houtsnede 'jichtpatiënt' 
In Gorkum in het land van Arkel woonde een man die veel last van jicht had. Dikwijls lag hij doodziek op bed. In zijn slaap kreeg hij vaak een visioen dat hij elk jaar op bedevaart naar Sinte Cunera moest gaan en dan zou hij genezen worden. Maar hij schonk niet veel aandacht aan deze visioenen. Op een keer was hij in Bacharach (middeleeuwse handelsstad tussen Mainz en Koblenz) aan de Rijn en daar kreeg hij een ernstige jichtaanval. Toen riep hij Cunera aan en beloofde dat hij voor altijd haar pelgrim zou zijn. Daarna
voelde hij geen pijn meer en heeft hij ook geen last van deze ziekte meer gehad. Dit gebeurde in het jaar 1439.
'Ende hi is weder thuys ghecomen ende heeft sijn ghelooften ghedaen (gedaan wat hij beloofd had) dankende god ende sinte Kuner'.

[Jicht is een uiterst pijnlijke ontsteking, meestal in het gewricht van de grote teen. Dit wordt veroorzaakt door een opeenhoping van urinezuurkristallen, vaak in een gewricht.]

[Om in deze illustratie duidelijk te maken dat hier St Cunera is afgebeeld en niet Maria bijv., wordt de gehele wurgscène weergegeven. Dat is ook het geval op de Rhenense pelgrimstekens.]