houtsnede 'een verdronken kind'Aan de dijk tussen Amerongen en Wijck (bij Duurstede) woonde Jan Jesse. Die had een kind van 10 jaar en op de dag van Sint Maarten (11 november) viel dat kind uit een schuit in het water en verdronk. De man mistte het en zocht tevergeefs naar het kind. Uiteindelijk ontdekte hij het na een uur onder de schuit in het water. Hij heeft het kind uit het water getrokken en is met zijn vrouw huilend op de knieën gevallen en samen hebben ze de heilige jonkvrouw Sint Cunera aangeroepen. Direct kwam het kind tot leven en het is met zijn ouders naar huis gelopen en was weer helemaal gezond. De ouders hebben evenveel wijn en tarwe aan de kerk geschonken als het gewicht van het kind. 

… 'ende hebben haer gheloeffenisse voldaen, ende god en die heylige joncfrou sinte Kuneren gedanct ende gelooft'.

[Schenkingen in natura waren zeker niet ongewoon in die tijd. Bovendien hebben wijn en tarwe (de grondstof voor brood, maar ook de hostie) een symbolische betekenis: brood en wijn staan symbool voor het lichaam en het bloed van Christus tijdens de eucharistie in de katholieke eredienst.]